Generelle vilkår

Generelt

Selskabet CABINN A/S ejer og driver alle CABINN Hoteller i Danmark. Selskabet har CVR.nr. 28896662, og er registreret på adressen Aldersrogade 6 G, 2100 København Ø. I det følgende omtales CABINN A/S og hotellerne blot som CABINN.

Nedenstående vilkår gælder for alle bookinger (reservationer) og ophold på et CABINN hotel.

Afsnittet nedenfor vedr. persondatapolitik gælder som en integreret del af vilkår for alle bookinger, men de gælder også for alle andre aftaler og relationer med CABINN.

Det skal her fremhæves, at når du afgiver dine personoplysninger til CABINN, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af CABINN i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Betalingsbetingelser

Alle onlinebookinger betales forud i forbindelse med bookingen. Betaling kan ske online med kredit- eller betalingskort. Andre bookinger end onlinebookinger (eksempelvis bookinger via telefon eller mail) kan vi kræve, at du garanterer for betalingen eller forudbetaler med et kreditkort, hvor vi fremsender eller oplyser et link til en sikker hjemmeside, hvor du kan indtaste de nødvendige kreditkortoplysninger. Garantien eller forudbetalingen er en betingelse for at opretholde bookingen.

Annulleringsbetingelser

Betingelserne for at ændre og annullering en booking afhænger af, hvilken type booking der er tale om. Er bookingen af typen “Non-refundable” kan den ikke ændres eller annulleres, og betaling kan ikke refunderes. Bookinger af typen “Flexible Rate” kan annulleres, dog senest kl. 12.00 dagen før ankomst og under nedenstående betingelser. Består en booking af typen “Flexible Rate” af flere værelser med forskellige ankomstdage, er fristen for annullering kl. 12.00 dagen før den tidligste ankomstdag. Vær også opmærksom på, at bookingen kun kan annulleres samlet for alle værelser.

For bookinger af typen “Flexible Rate” er det er en ufravigelig betingelse for tilbagebetaling af det forudbetalte beløb, at annulleringen sker online. Her indtastes bookingnummeret og den e-mail-adresse, som blev benyttet ved bookingen. Bookingnummeret fremgår af den bookingbekræftelse, der blev sendt pr. e-mail. Ved rettidig annullering tilbageføres det fulde beløb for den samlede booking til det betalingskort, som blev anvendt under bookingen. Tilbagebetalingen sker i løbet af 1-8 dage efter annulleringen afhængig af, hvilket betalingskort, der er anvendt.

Ved annulleringer senere end kl. 12.00 dagen før ankomstdagen eller ved udeblivelse (no-show) betales bookingen fuldt ud, uanset om den benyttes helt eller delvist.

Ankomst og afrejse

Værelset er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Værelset skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl. 11.00 på afrejsedagen, opkræves du for yderligere et døgns ophold med mindre andet er aftalt.

Erstatningsansvar

I tilfælde af force majeure eller andre ekstraordinære forhold, der ligger uden for CABINNs direkte kontrol – herunder brand, vandskade, strejke/lockout, nedbrud på IT og andre tekniske systemfejl – er CABINN berettiget til at annullere bookinger uden varsel og erstatningspligt.

CABINNs erstatningsansvar kan uanset årsag ikke overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab, transport- og rejseomkostninger, og udgifter til alternativ indkvartering dækkes ligeledes ikke. CABINN er heller ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet i øvrigt; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum og/eller bagagebokse.

Glemte genstande

Genstande efterladt eller glemt på værelset eller hotellet opbevares i højest 3 måneder efter afrejse.

Efterladte genstande, som CABINN vurderer uden særlig værdi bortskaffes omgående. CABINN kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for bortskaffelse af genstande uanset hvad værdien måtte vise sig at være. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditions- og portogebyr. Prisen afhænger af genstand og destination. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af gebyr og porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Parkering

Parkeringspladser kan ikke forhåndsreserveres. Bestilling af parkeringsplads i forbindelse med bookingen anses for et ønske, som CABINN opfylder, såfremt det er muligt. Parkering sker altid for ejerens/brugerens egen regning og risiko. CABINN er ikke ansvarlig for skader på køretøjet uanset årsag, herunder brand-, vand- og stormskader samt hærværk og tyveri af eller i det parkerede køretøj.

Der skal betales for parkering. Der gælder forskellige priser og betalingsmetoder afhængig af, hvilket hotel der er tale om. Nærmere information fremgår af skiltning på parkeringsarealerne. Der kan udstedes kontrolafgifter (P-bøder) ved uretmæssig parkering. Kontrolafgifterne udstedes af externt parkeringsfirma som kontrollerer parkeringspladserne. CABINN er ikke part i en evt. klage over udstedte kontrolafgifter.

Rengøring

Rengøring af værelserne foregår mellem kl. 08.00 og 15.00. Forhindres eller vanskeliggøres rengøringen af bagage eller andre genstande tilhørende gæsten, er CABINN berettiget til at undlade at gøre rent pågældende dag. Håndklæder skiftes efter behov. Ved ophold i mere end 5 dage skiftes sengelinned efter behov.

Forbud mod rygning

Alle CABINNs hoteller er røgfrie, og det er derfor ikke tilladt at ryge på værelserne eller noget andet sted indendørs. Forbudet gælder al form for rygning uanset indhold, herunder brug af såkaldte e-cigaretter eller noget som kan sidestilles hermed. Manglende overholdelse af rygeforbuddet vil medføre, at du pålægges et gebyr på pt. DKK 1.500,- for hver gang, der finder en overtrædelse sted. Gebyret skal bla. dække, at værelset skal rengøres med henblik på at gøre det lugtfrit igen. Såfremt rygningen aktiverer en røgdetektor, og det medfører, at der igangsættes en automatisk brandalarm, hvor brandvæsenet kommer, kan dette endvidere medføre, at du - i tillæg til ovenstående gebyr - pålægges de udgifter, som brandvæsenet opkræver CABINN for blindalarmen. Afhængig af hotel kan beløbet variere fra DKK 5.000,- til 7.000.-.

Unge under 18 år

Unge og børn under 18 år kan ikke reservere eller bo på CABINN, uden at være ledsaget af en voksen.

Dyr og genstande, som ikke må medbringes på hotellet

Der må ikke medbringes dyr af nogen art på hotellet. Der må ikke medbringes genstande på hotellet, som ikke er egnet til opbevaring på værelserne. Eksempelvis cykler, løbehjul store mængder væsker, øl og alkohol. Der må heller ikke medbringes farlige genstande eksempelvis våben, brandfarlige væsker og fyrværkeri.