Generelt

Selskabet CABINN A/S ejer og driver alle CABINN-hoteller i Danmark. Selskabet har CVR.nr. 28896662, og er registreret på adressen Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C. I det følgende omtales CABINN A/S og hotellerne blot som CABINN.

Nedenstående vilkår gælder for alle bookinger (reservationer) og ophold på et CABINN-hotel.

CABINNs vilkår vedr. persondatapolitik gælder som en integreret del af vilkår for alle bookinger, men de gælder også for alle andre aftaler og relationer med CABINN.

Det skal her fremhæves, at når du afgiver dine personoplysninger til CABINN, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af CABINN i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som findes på dette link: GDPR

CABINNs politik for dataetik findes på dette link: Dataetik

Alle vores tilbud gælder for et begrænset antal værelser og kun i udvalgte perioder. Vi tager forbehold for udsolgte dage.

Vores tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud og aftaler.

Betalingsbetingelser

Alle onlinebookinger via www.cabinn.com betales forud i forbindelse med bookingen. Betaling kan ske online med kredit- eller betalingskort. Andre bookinger end onlinebookinger (eksempelvis bookinger via telefon eller mail) kan vi kræve, at du garanterer for betalingen eller forudbetaler med et kreditkort, hvor vi fremsender eller oplyser et link til en sikker hjemmeside, hvor du kan indtaste de nødvendige kreditkortoplysninger. Garantien eller forudbetalingen er en betingelse for at opretholde bookingen.

Annulleringsbetingelser

Betingelserne for at ændre og annullere en booking afhænger af, hvilken type booking der er tale om. Er bookingen af typen “Non-refundable” kan den ikke ændres eller annulleres, og betaling kan ikke refunderes. Bookinger af typen “Flexible Rate” kan annulleres, dog senest kl. 12.00 på ankomstdagen og under nedenstående betingelser. Består en booking af typen “Flexible Rate” af flere værelser med forskellige ankomstdage, er fristen for annullering kl. 12.00 på ankomstdagen for den første reservation. Vær også opmærksom på, at bookingen kun kan annulleres samlet for alle værelser.

For bookinger af typen “Flexible Rate” er det er en ufravigelig betingelse for tilbagebetaling af det forudbetalte beløb, at annulleringen sker online. Her indtastes bookingnummeret og det efternavn, som blev benyttet ved bookingen. Bookingnummeret fremgår af den bookingbekræftelse, der blev sendt pr. e-mail. Ved rettidig annullering tilbageføres det fulde beløb for den samlede booking til det betalingskort, som blev anvendt under bookingen. Tilbagebetalingen sker i løbet af 1-14 dage efter annulleringen afhængig af, hvilket betalingskort, der er anvendt.

Ved annullering senere end kl. 12.00 på ankomstdagen eller ved udeblivelse (no-show) betales bookingen fuldt ud og CABINN er berettiget til at udleje alle eller nogle af værelserne til anden side i hele eller dele af den periode bookingen omfatter. Ved udlejning af værelser til anden side, har kunden kun krav på refusion af betaling afholdt på grund af for sen annullering eller udeblivelse, såfremt alle hotellets værelser har været udsolgt (d.v.s. fuldt booket) den eller de pågældende dage bookingen omfattede.

Ankomst og afrejse

Værelset er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Værelset skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl. 11.00 på afrejsedagen, opkræves du for yderligere et døgns ophold med mindre andet er aftalt.

Ændring af afrejsedato under ophold

Er værelsesprisen fastsat under forudsætning af et bestemt eller minimums antal overnatninger, forbeholder CABINN sig at den daglige pris ændrer sig bagudrettet gældende fra ankomstdagen, hvis opholdet forkortes. Den rabat, som eventuelt er opnået ved at booke flere overnatninger, vil i disse tilfælde bortfalde og prisen på det forkortede ophold vil derfor fra ankomstdagen blive beregnet på baggrund af gældende listepriser uden fradrag af rabat. Forlænges et ophold opnås ikke automatisk ret til at værelsesprisen per nat ændres bagudrettet.

Såfremt et ophold ønskes forkortet skal dette oplyses til hotellets reception senest kl. 12.00 dagen før den ændrede afrejsedato. Det bemærkes at ophold af typen "non-refundable" ikke kan ændres og dermed forkortes, jfr. ovenfor under "annulleringsbetingelser".

Erstatningsansvar

I tilfælde af force majeure eller andre ekstraordinære forhold, der ligger uden for CABINNs direkte kontrol – herunder brand, vandskade, strejke/lockout, smitteudbrud, sygdom, nedbrud på IT og andre tekniske systemfejl – er CABINN berettiget til at annullere bookinger uden varsel og erstatningspligt.

CABINNs erstatningsansvar kan uanset årsag ikke overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab, transport- og rejseomkostninger, og udgifter til alternativ indkvartering dækkes ligeledes ikke. CABINN er heller ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet i øvrigt; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum og/eller bagagebokse.

Glemte genstande

Genstande efterladt eller glemt på værelset eller hotellet opbevares i højest 1 måned efter afrejse.

Efterladte genstande, som CABINN vurderer uden særlig værdi bortskaffes omgående. CABINN kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for bortskaffelse af genstande uanset hvad værdien måtte vise sig at være. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditions- og portogebyr. Prisen afhænger af genstand og destination. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af gebyr og porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Parkering

Parkeringspladser kan kun forhåndsreserveres på udvalgte hoteller. Læs mere på det enkelte hotels side for information om dette. Bestilling af parkeringsplads på øvrige hoteller i forbindelse med bookingen anses for et ønske, som CABINN opfylder, såfremt det er muligt. Parkering sker altid for ejerens/brugerens egen regning og risiko. CABINN er ikke ansvarlig for skader på køretøjet uanset årsag, herunder brand-, vand- og stormskader samt hærværk og tyveri af eller i det parkerede køretøj.

Der skal betales for parkering. Der gælder forskellige priser og betalingsmetoder afhængig af, hvilket hotel der er tale om. Nærmere information fremgår af skiltning på parkeringsarealerne. Der kan udstedes kontrolafgifter (P-bøder) ved uretmæssig parkering. Kontrolafgifterne udstedes af externt parkeringsfirma som kontrollerer parkeringspladserne. CABINN er ikke part i en evt. klage over udstedte kontrolafgifter.

Rengøring

Rengøring af værelserne foregår normalt mellem kl. 08.00 og 15.00. På ophold af mere end én nats varighed skal gæsten selv bede receptionen om evt. rengøring af værelset, hvis der ønskes rengøring under opholdet. Sker dette ikke vil der ikke blive rengjort under opholdet; dog vil der altid efter 3 dages ophold blive rengjort, skiftet linned og håndklæder. Forhindres eller vanskeliggøres rengøringen af bagage eller andre genstande tilhørende gæsten, er CABINN berettiget til at undlade at gøre rent pågældende dag. På apartment-værelser sker rengøringen hver 7. dag. Ekstra rengøring kan tilkøbes i receptionen.

Forbud mod rygning

Alle CABINNs hoteller er røgfrie, og det er derfor ikke tilladt at ryge på værelserne eller noget andet sted indendørs. Forbudet gælder al form for rygning uanset indhold, herunder brug af såkaldte e-cigaretter eller noget som kan sidestilles hermed. Manglende overholdelse af rygeforbuddet vil medføre, at du pålægges et gebyr på pt. DKK 1.500,- for hver gang, der finder en overtrædelse sted. Gebyret skal bla. dække, at værelset skal rengøres med henblik på at gøre det lugtfrit igen. Såfremt rygningen aktiverer en røgdetektor, og det medfører, at der igangsættes en automatisk brandalarm, hvor brandvæsenet kommer, kan dette endvidere medføre, at du - i tillæg til ovenstående gebyr - pålægges de udgifter, som brandvæsenet opkræver CABINN for blindalarmen. Afhængig af hotel kan beløbet variere fra DKK 5.000,- til 7.000.-.

Brug af mikroovne

På værelser hvor der er installeret mikroovne (Apartments-værelser) er det kun tilladt at anvende dem til opvarmning af fødevarer som en direkte egnet til mikroovne og emballeret i overensstemmelse hermed. Anvendelse af mikroovnen skal altid ske så der undgås røg og os på grund af at det kan aktivere værelsets røgdetektor og igangsætte en automatisk brandalarm. Såfremt forkert anvendelse af mikroovn igangsætter en brandalarm og brandvæsenet kommer forbeholde CABINN sig at du som gæst friholder os for det gebyr CABINN pålægges af brandvæsenet for alarmudkørsel. Afhængig af hotel kan beløbet variere fra DKK 7.000,- til 8.500,-.

Unge under 18 år

Unge og børn under 18 år kan ikke reservere eller bo på CABINN, uden at være ledsaget af en voksen.

Dyr og genstande, som ikke må medbringes eller benyttes på hotellet

Der må ikke medbringes dyr af nogen art på hotellet. Der må ikke medbringes genstande på hotellet, som ikke er egnet til opbevaring på værelserne. Eksempelvis cykler, løbehjul, møbler, store mængder væsker og drikke, let fordærvelige fødevarer (bortset fra værelse med køleskab), beholder under tryk (eksempelvis lighter- og lattergas). Der må heller ikke medbringes farlige og/eller ulovlige genstande eksempelvis, narkotiske stoffer, våben, brandfarlige væsker og fyrværkeri. Det er ikke tilladt at anvende stearinlys, olielamper, gasblus, grill eller andet med brændbart på eller ved hotellet. Såfremt brug af disse genstande aktiverer en røgdetektor, og det medfører, at der igangsættes en automatisk brandalarm, hvor brandvæsenet kommer, kan dette endvidere medføre, at du pålægges de udgifter, som brandvæsenet opkræver CABINN for blindalarmen. Afhængig af hotel kan beløbet variere fra DKK 5.000,- til 7.000.-. Opladning af batterier til el-cykler og løbehjul må kke ske på hotellet

Brug af wi-fi og gæstecomputere

Det er en betingelse for anvendelse af CABINNs wi-fi og gæstecomputere, at det sker indenfor rammerne af straffelovens bestemmelser og der ikke sker krænkelse af eventuelle ophavsretlige bestemmelser (eksempelvis ved at tilgå Torrent-sider med ulovlig film- og musikdeling). Det er ikke tilladt at opsætte servere/udstyr til fildeling, mailservere, streamingtjenester eller på anden måde deling/distribution af data som brugere på andre netværk kan tilgå. CABINN kan uden varsel udelukke udstyr på CABINNs wi-fi, hvis CABINN skønner, at brugen ikke er i overenstemmelse med ovenstående bestemmelser og almindelig god skik og brug af netværkstjenester herunder urimeligt stort dataforbrug. CABINN kan ikke gøres ansvarlig overfor en bruger, hvis udstyr, som anvender CABINNs wi-fi, bliver udsat for hackerangreb, virus eller der på anden måde sker skade på udstyret eller brugeres data.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
chatbox1