Velfærd

CABINN behandler data med respekt for og hensyn til sociale forhold, samfund og demokrati.

Værdighed

Behandling af data som CABINN er dataansvarlig for, må ikke anvendes til at skade det enkelte menneske, og mennesker bør have den primære gavn af databehandlingen. Det vil sige, at mennesker skal prioriteres før kommercielle og institutionelle interesser.

Privatliv

CABINNs behandling af data skal ske med respekt for privatliv og under beskyttelse af personlige oplysninger. Det bør altid overvejes, hvilke data der er nødvendige, fra hvilke kilder data skal indhentes, og hvor følsomme disse data anses for at være. Indhold, omfang og deling af kunder/gæster, samarbejdspartnere samt medarbejders personlige data bør begrænses mest muligt og ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt.

Selvbestemmelse

Behandling af CABINNs data skal støtte kunder/gæster, samarbejdspartnere i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge. Der skal derfor altid gives skriftligt samtykke til at vi opbevarer og bruger personlige data, samt at oplyse i hvilken omfang og hvor data anvendes. Her henvises til vores GDRP som kan findes på vores hjemmeside.

Lighed

CABINNs behandling af data må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, socioøkonomisk baggrund, politiske meninger, religion, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data, handicap eller andre sundhedsrelaterede data. Behandling af data må ikke reproducerer fordomme, der marginaliserer og stigmatiserer befolkningsgrupper. Der skal sikres mangfoldighed og diversitet i udvikling og anvendelse af ny teknologi ved for eksempel ind- dragelse af relevante faggrupper, og organisationer.

Frihed

CABINNs behandling af data skal ske med respekt for grund- læggende frihedsrettigheder i et demokratisk samfund. Herunder ytrings-, informations-, religions-, forsamlings- og foreningsfrihed.

Retssikkerhed

CABINNs behandling af data skal ske med respekt for grundlæggende retssikkerhedsmæssige garantier og retssikkerhedsniveauet i samfundet.

Gennemsigtighed

CABINNs behandling af data skal være tilstrækkelig gennemsigtig. Der skal være adgang til indsigt i egne data. Der skal informeres klart og forståeligt om behandlingen af ​​data, databehandlingens formål, funktion, sikkerhed og begrænsninger. Bagvedliggende mønstre skal kunne forklares og retfærdiggøres.

Sikkerhed

CABINN`S behandling af data skal være tilstrækkelig sikker, robust og pålidelig. Der skal sikres sikkerhed i opbevaring og deling af data, således at data ikke utilsigtet bliver til- gængelige for uvedkommende personer. Det skal være muligt at overvåge og udøve effektivt tilsyn og kontrol, så fejl og potentielle negative sociale eller etiske konsekvenser kan identificeres, anmeldelser, dokumenter og minimeres. Her henvises til vores IT-Sikkerheds politik som kan findes på vores fælledrev.

Ansvarlighed

Det skal være muligt at stille mennesker til ansvar. Det skal i alle led være klart hvem, der er ansvarlig for konsekvenserne for udvikling og anvendelse af data. Det gælder blandt andet udviklere, anvendere, myndigheder, virksomheder, samarbejdspartnere og tredjeparter.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S
chatbox1