Generelle vilkår

VILKÅR FOR BOOKINGER OG OPHOLD, CABINNs PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

 

Generelt

Selskabet CABINN A/S ejer og driver alle CABINN Hoteller i Danmark.  Selskabet har CVR.nr. 28896662, og er registreret på adressen Aldersrogade 6 G, 2100 København Ø. I det følgende omtales CABINN A/S og hotellerne blot som CABINN.

Nedenstående vilkår gælder for alle bookinger (reservationer) og ophold på et CABINN hotel.


Afsnittet nedenfor vedr. persondatapolitik gælder som en integreret del af vilkår for alle bookinger, men de gælder også for alle andre aftaler og relationer med CABINN. Det skal her fremhæves, at når du afgiver dine personoplysninger til CABINN, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af CABINN i overensstemmelse med nedenstående persondatapolitik.

Betalingsbetingelser

Alle onlinebookinger betales forud i forbindelse med bookingen. Betaling kan ske online med kredit- eller betalingskort. Andre bookinger end onlinebookinger (eksempelvis bookinger via telefon eller mail) kan vi kræve, at du garanterer for betalingen eller forudbetaler med et kreditkort, hvor vi fremsender eller oplyser et link til en sikker hjemmeside, hvor du kan indtaste de nødvendige kreditkortoplysninger. Garantien eller forudbetalingen er en betingelse for at opretholde bookingen.

Betalingsbetingelser

Alle onlinebookinger betales forud i forbindelse med bookingen. Betaling kan ske online med kredit- eller betalingskort. Andre bookinger end onlinebookinger (eksempelvis bookinger via telefon eller mail) kan vi kræve, at du garanterer for betalingen eller forudbetaler med et kreditkort, hvor vi fremsender eller oplyser et link til en sikker hjemmeside, hvor du kan indtaste de nødvendige kreditkortoplysninger. Garantien eller forudbetalingen er en betingelse for at opretholde bookingen.

Annulleringsbetingelser

Betingelserne for at ændre og annullering en booking afhænger af, hvilken type booking der er tale om. Er bookingen af typen “Non-refundable” kan den ikke ændres eller annulleres, og betaling kan ikke refunderes. Bookinger af typen “Flexible Rate” kan annulleres, dog senest kl. 12.00 dagen før ankomst og under nedenstående betingelser. Består en booking af typen “Flexible Rate” af flere værelser med forskellige ankomstdage, er fristen for annullering kl. 12.00 dagen før den tidligste ankomstdag. Vær også opmærksom på, at bookingen kun kan annulleres samlet for alle værelser.

 

For bookinger af typen “Flexible Rate”  er det er en ufravigelig betingelse for tilbagebetaling af det forudbetalte beløb, at annulleringen sker online på vores hjemmeside på www.cabinn.com/se-din-booking. Her indtastes bookingnummeret og den e-mail-adresse, som blev benyttet ved bookingen. Bookingnummeret fremgår af den bookingbekræftelse, der blev sendt pr. e-mail. Ved rettidig annullering tilbageføres det fulde beløb for den samlede booking til det betalingskort, som blev anvendt under bookingen. Tilbagebetalingen sker i løbet af 1-8 dage efter annulleringen afhængig af, hvilket betalingskort, der er anvendt.

Ved annulleringer senere end kl. 12.00 dagen før ankomstdagen eller ved udeblivelse (no-show) betales bookingen fuldt ud, uanset om den benyttes helt eller delvist. 

Ankomst og afrejse

Værelset er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Værelset skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Forlades værelset senere end kl. 11.00 på afrejsedagen, opkræves du for yderligere et døgns ophold med mindre andet er aftalt.

Erstatningsansvar

I tilfælde af force majeure eller andre ekstraordinære forhold, der ligger uden for CABINNs direkte kontrol – herunder brand, vandskade, strejke/lockout, nedbrud på IT og andre tekniske systemfejl – er CABINN berettiget til at annullere bookinger uden varsel og erstatningspligt. 

CABINNs erstatningsansvar kan uanset årsag ikke overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab, transport- og rejseomkostninger, og udgifter til alternativ indkvartering dækkes ligeledes ikke. CABINN er heller ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet i øvrigt; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum og/eller bagagebokse.

Glemte genstande

Genstande efterladt eller glemt på værelset eller hotellet opbevares i højest 3 måneder efter afrejse. 

Efterladte genstande, som CABINN vurderer uden særlig værdi bortskaffes omgående. CABINN kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for bortskaffelse af genstande uanset hvad værdien måtte vise sig at være. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditions- og portogebyr. Prisen afhænger af genstand og destination. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af gebyr og porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Parkering

Parkeringspladser kan ikke forhåndsreserveres. Bestilling af parkeringsplads i forbindelse med bookingen anses for et ønske, som CABINN opfylder, såfremt det er muligt. Parkering sker altid for ejerens/brugerens egen regning og risiko. CABINN er ikke ansvarlig for skader på køretøjet uanset årsag, herunder brand-, vand- og stormskader samt hærværk og tyveri af eller i det parkerede køretøj. 

Der skal betales for parkering. Der gælder forskellige priser og betalingsmetoder afhængig af, hvilket hotel der er tale om.  Nærmere information fremgår af skiltning på parkeringsarealerne. Der kan udstedes kontrolafgifter (P-bøder) ved uretmæssig parkering. Kontrolafgifterne udstedes af externt parkeringsfirma som kontrollerer parkeringspladserne. CABINN er ikke part i en evt. klage over udstedte kontrolafgifter.

Rengøring

Rengøring af værelserne foregår mellem kl. 08.00 og 15.00. Forhindres eller vanskeliggøres rengøringen af bagage eller andre genstande tilhørende gæsten, er CABINN berettiget til at undlade at gøre rent pågældende dag. Håndklæder skiftes efter behov. Ved ophold i mere end 5 dage skiftes sengelinned efter behov.

Forbud mod rygning

Alle CABINNs hoteller er røgfrie, og det er derfor ikke tilladt at ryge på værelserne eller noget andet sted indendørs. Forbudet gælder al form for rygning uanset indhold, herunder brug af såkaldte e-cigaretter eller noget som kan sidestilles hermed. Manglende overholdelse af rygeforbuddet vil medføre, at du pålægges et gebyr på pt. DKK 1.500,- for hver gang, der finder en overtrædelse sted. Gebyret skal bla. dække, at værelset skal rengøres med henblik på at gøre det lugtfrit igen. Såfremt rygningen aktiverer en røgdetektor, og det medfører, at der igangsættes en automatisk brandalarm, hvor brandvæsenet kommer, kan dette endvidere medføre, at du - i tillæg til ovenstående gebyr - pålægges de udgifter, som brandvæsenet opkræver CABINN for blindalarmen. Afhængig af hotel kan beløbet variere fra DKK 5.000,- til 7.000.-.

Unge under 18 år.

Unge og børn under 18 år kan ikke reservere eller bo på CABINN, uden at være ledsaget af en voksen.

Dyr og genstande, som ikke må medbringes på hotellet.

Der må ikke medbringes dyr af nogen art på hotellet.  Der må ikke medbringes genstande på hotellet, som ikke er egnet til opbevaring på værelserne. Eksempelvis cykler, løbehjul store mængder væsker, øl og alkohol. Der må heller ikke medbringes farlige genstande eksempelvis våben, brandfarlige væsker og fyrværkeri. 

CABINNs PERSONDATAPOLITIK.

Generelt

CABINN udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

CABINN er dataansvarlig.

Når du benytter dig af vores hoteller, herunder i forbindelse med du booker værelser, konferencer  eller på anden måde indgår aftaler med os, så fungerer CABINN som dataansvarlig for personoplysninger i relation til de ydelser du benytter dog af. 

CABINN indsamler kun personoplysninger, som er relevante for det formål, der er beskrevet nedenfor eller i ovenstående vilkår og betingelser for den enkelte ydelse og denne persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger CABINN indsamler samt formålet med indsamlingen.

CABINN anvender personoplysningerne til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde de ydelser vi tilbyder, herunder med følgende formål:

 • Behandling af dine bookinger og køb af CABINNs serviceydelser

 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold

 • Forbedring og udvikling af CABINNs serviceydelser

 • Individualisering af vores kommunikation med dig og markedsføring overfor dig

 • Analyse af din brugeradfærd 

 • Administration af din relation til CABINN

 • Opfyldelse af lovkrav.

 

Når du afgiver dine personoplysninger til CABINN, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan opbevares og behandles af CABINN i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.

Hvilke informationer indsamler CABINN?

CABINN indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger

 • Kreditkortoplysninger

 • Demografiske oplysninger

 • Købshistorik herunder også brugen af CABINNs hjemmeside og/eller andre digitale serviceydelser

 • Feedback via vores kundeundersøgelser

 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer, herunder i nyhedsbreve.

 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme

 • IP-adresse og browserinformationer. Om cookiepolitik se nedenfor.

 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.


Du kan, efter eget ønske, vælge at give CABINN personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give CABINN mulighed for tilpasse serviceydelsen specielt til dig. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter CABINN det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap.

 • Allergi.

 • Særlige fødevarepræferencer.

 • Medicinsk og psykisk tilstand.

 • Kontaktpersoner i nødssituationer.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil CABINN i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner (eksempelvis rejsebureau eller agent). I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om CABINNs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Sikkerhed ved opbevaring af personoplysninger.

CABINN har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

CABINN har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. CABINN kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager CABINN løbende back up af vores databaser. Såfremt et sikkerhedsbrud, resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil CABINN oplyse dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

CABINNs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret og ændret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Deling og vidergivelse af personoplysninger.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler CABINN udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom agenter, analysebureauer og firmaer som leverer IT-løsninger til CABINN eksempelvis bookingsystemer og check-in-systemer. CABINN deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den bedste service til dig, uanset hvilket CABINN hotel du henvender dig til. CABINN kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Du kan altid for oplyst i hvilket omfang CABINN har delt dine personoplysninger, jfr. nedenfor under dine rettigheder.

Sletning af personoplysninger:

CABINN sletter dine personoplysninger, når CABINN efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Sletning kan også ske, hvis du påberåber dig dine rettigheder til sletning, jfr. nedenfor.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen (GDPR-reglerne) har du en række rettigheder.

Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som CABINN behandler og opbevarer om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse herunder i hvilket omfang og til hvem CABINN har delt oplsningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få ajourført og berigtiget de personoplysninger, som CABINN har registreret om dig.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som CABINN har registreret om dig. Såfremt du ønsker at få slettet dine personoplysninger, sletter CABINN alle oplysninger, som CABINN ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af opbevaring og behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset CABINNs behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til CABINN, og som CABINN behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en aftale.

Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af CABINNs formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Behandling af dine personoplysninger ophører herefter, medmindre CABINN efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvordan anvender jeg mine rettigheder?

Hvis du ønsker at anvende dine rettigheder ,skal du sende en anmodning til persondata@cabinn.com med præcis angivelse af hvilke rettigheder, som du ønsker at anvende. Du skal ved din henvendelse opgive dit fulde navn og adresse. Du gøres samtidig opmærksom på, at CABINN, af sikkerhedsmæssige hensyn, skal være i stand til at få bekræftet din identitet, før din anmodning kan behandles. CABINN kan i den forbindelse bla. bede om at få forevist dit kørekort eller dit pas.

CABINN vender herefter tilbage med svar indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder.

CABINN vil informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du kan også kontakte CABINN på persondata@remove-this.cabinn.remove-this.com, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

CABINN kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en gængs praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret og tidskrævende.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til CABINNs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

 

CABINN A/S

Aldersrogade 6G

2100 København Ø

Mail: persondata@remove-this.cabinn.remove-this.com

 

En eventuel klage, som du ikke får løst tilfredsstillende ved at kontakte CABINN, kan rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

CABINNs cookiepolitik

CABINN indsamler oplysninger om brugernes adfærd på tværs af forskellige hjemmesider, mobilapplikationer og andre tjenesteydelser. Vi har også autoriseret tredjeparter, herunder Google og TravelClick, til at indsamle oplysninger på denne måde. CABINN anvender derfor flere sporingsværktøjer. CABINNs leverandører og andre tredjeparter kan også bruge disse værktøjer. De kan inkludere browsercookies, såkaldte web beacons, flash cookies og lignende teknologier.

CABINN benytter sporingsværktøjer, herunder (men ikke begrænset til) cookies:

 • For at identificere nye og gamle kunder. 

 • For at målrettet reklamer og informationer til dig.

 • For at lagre din adgangskode, hvis du er registreret som bruge på vores hjemmeside.

 • For at forbedre hjemmesiden.
 • For over en længere periode at observere din adfærd og netaktivitet hen over flere hjemmesider eller platforme. 

 • For at blive klogere på vores kunders og besøgendes interesser.
   

CABINN og vores partnere kan vise dig målrettede reklamer og informationer via de oplysninger, som vi med tiden og på tværs af flere hjemmesider, mobilapplikationer eller andre platforme, har samlet om dig.

Reklamerne vises, efter at du har forladt CABINNs hjemmeside og har et indhold som CABINN eller partnere vurderer, er relevante for dig baseret på dine indkøbsvaner eller onlineaktiviteter. Disse reklamer kan vises på forskellige hjemmesider og apps. Både CABINN og tredjeparter kan præsentere dig for disse reklamer. De kan vedrøre CABINNs eller andre virksomheders produkter og tjenesteydelser.

For at afgøre, hvad der er relevant for dig, anvender CABINN de oplysninger, som du gør tilgængelige for CABINN, når du benytter vores og andre tredjeparters hjemmesider og apps. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af de sporingsværktøjer, der er beskrevet ovenfor. Vi eller vores partnere kan for eksempel se på dine køb eller internetaktiviteter. Vi kan følge disse aktiviteter på vores eller andres platforme.

De tredjeparter vi samarbejder med omfatter Google og TravelClick.

Googles informationer om hvordan Google anvender brugerdate fremgår her https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

TravelClicks informationer om hvordan TravelClick anvender brugerdata fremgår her https://www.travelclick.com/legal/privacy-policy/.

Nogle hjemmesider og browsere har "spor ikke"-funktioner, som du kan aktivere som værn mod sporing. Disse funktioner er ikke alle ens. Vi kan ikke garantere at funktionen fungere på CABINNs hjemmeside.

 

Disse vilkår er senest opdateret 20. januar 2020.